Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MAJLIS PENGHARGAAN GURU-GURU AGAMA AWAM ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Bolkiah Garison - Isnin, 13 Februari 2017 Jabatan Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei mengadakan satu majlis penghargaan bagi guru-guru agama awam yang telah bersara dan tamat kontrak perkhidmatan di dalam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei.

MAJLIS KENAIKAN PANGKAT PTB-PTB KANAN DAN RENDAH JABATAN AGAMA ANGKATAN BERSENJATA DIRAJA BRUNEI

Bolkiah Garison - Juma'at 10 Februari 2017 Jabatan Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei telah mengadakan majlis kenaikan pangkat PTB-PTB kanan dan Rendah bagi anggota-anggota Jabatan Agama ABDB yang berlangsung di Dewan Wira Seni (Concert Hall), Pancaragam ABDB.

MAJLIS PENUTUP KURSUS TA'ALIM ALQURAN SIRI 1/2017
BOLKIAH GARISON – Juma’at 13 Januari 2017 Jabatan Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei telah mengadakan majlis Penutup Kursus Ta’alim Al-Quran bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Kementerian Pertahanan.

MAJLIS PENUTUP KURSUS BAHASA ARAB KOMUNIKASI 1/2016

Bolkiah Garison, 7 Oktober 2016 - Majlis Penutup Kursus Bahasa Arab komunikasi anjuran Jabatan Agama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (JAMA’AT) bagi semua warga Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan kepada warga Kementertian Pertahanan telah diadakan pada pagi jumaat. Ianya adalah bertujuan sebagai usaha untuk memberikan pendidikan dan dorongan kepada peseta supaya mempelajari Bahasa Arab.

MAJLIS PENYERAHAN BUAH KURMA KURNIA KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU'IZZADDIN WADDAULAH, SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

BOLKIAH, Jumaat. 3 Jun 2016 - Majlis penyerahan buah kurma kurnia peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi Jabatan Agama ABDB telah diadakan di pejabat Jabatan itu sendiri.

View all News